طرح سینوسی

ورق فلزی سینوسی یکی از انواع ورق های گالوانیزه می باشد که از گذشته مورد استفاده قرار می گیرد . علت نام گذاری این ورق به علت شباهت آن به نمودار سینوس می باشد که به صورت موج های مدور و دایره ای می باشد .

شنبه ۱۰-۰۶-۱۳۹۷
برچسب ها: