تور مرغی

تور مرغی در انواع مختلف معمولی و فرنگی کاربردهایی در صنعت مرغداری، سوله و سقف سوله، کارهای ساختمانی، دور ستون، نگهداری پشم شیشه برای ایزولاسیون سقف، عایق کاری و ... دارد.

تور های مرغی ایرانی دارای مفتول هایی با کیفیت بالاتر نسبت به تورهای مرغی خارجی می باشند. جنس این مفتول ها از جنس گالوانیزه گرم است .

وزن مرغهای توری ایرانی نسبت به مرغ های توری چینی بیشتر است و دلیل آن ضخامت بیشتر وایر های توری ایرانی می باشد.

بنابر همین شرایط ذکر شده، قیمت توری مرغی ایرانی بیشتر است و برای کارهای بلند مدت به صرفه تر و مناسبتر می باشد.

قیمت توری های عرضه شده توسط صنعت ظفر مه ر از کربن کم و ساختار مسطح بسیار محکم می باشد و این تنها یکی از ویژگی های مثبت و مهم این توری ها می باشد.

عرض توری های قابل ارائه شامل 90cm - 100 cm - 120 cm - 150 cm - 180 cm و چشمه های آن 1 inch توری فرنگی - 12 میلیمتر الی 50 میلیمتر برای توری مرغی می باشند.

 

 

استاندارد توری های مرغی 

توری مرغی به صورت رول و در ابعاد استاندارد ارائه می شود که هر کدام از ابعاد دارای وزن مخصوصی می باشند . این محصول را می توان با عرضهای مختلف معرفی کرد . در این محصول با عرض ۹۰ سانت نوع چینی ۵ الی ۵/۵ کیلوگرم و نوع ایرانی ۷ الی ۸ کیلوگرم است و چون طول هر رول آن ۴۵ متر است بنابراین ۵/۴۰ متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن است . توری مرغی با عرض ۱۲۰ سانت با اوزان مختلف وجود دارد که در نوع چینی ۷ الی ۵/۷ کیلوگرم و نوع ایرانی آن بین ۹ تا ۱۰ کیلوگرم است و با توجه به اینکه طول آن ۴۵ متر است بنابراین ۵۴ متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن است .در نمونه ۱۵۰ سانت عرض این محصول وزن نوع چینی ۹ الی ۹٫۵ کیلوگرم و نوع ایرانی ۹٫۵ الی ۱۰ کیلوگرم است همچنین با توجه به طول آن که ۴۵ متر است ۵/۷۶ متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن به شمار می آید .توری مرغی چشمه ۲/۱ بعد از چشمه ۴/۳ پرکاربردترین می باشد و چشمه آن ریزتر از ۴/۳ است حدود یک سانت و به همین دلیل ریز بودن نام آن را توری فنچی می نامند . نوع چینی آن سرد و نوع ایرانی آن گرم است .

پنجشنبه ۲۶-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: